top of page

TOBO Eric Sahlström Institutet

Uppdrag

Ett väldigt intressant problem som skulle lösas. Eric Sahlström Institutet är ett traditionsbunden institution inom svensk folkmusik. Man har utbildat folkmusiker och drivit utvecklingen i decennier. En annan sida är att folkmusiker från hela världen besöker Tobo vilket är platsen där allt ligger. I dagligt tal kallas både platsen och institutet för Tobo. Namnet Tobo sammankopplas med modernitet och avantgarde i folkmusikvärlden. Hur får man ihop detta i en grafisk profil? Till saken hör att man ville ha en verktygslåda med grafiska element så att man kunde producera affischer, webb, kurskataloger med mera på egen hand.

 

Lösning

Lösningen blev att dela upp själva verksamheten och avsändaren i två olika grafiska uttryck, men som ändå skulle passa ihop. Tobo med verksamheten hamnade i ena hörnet. ESI-logon med sin klassiska form i andra. Till detta fotograferades bilder till en bildbank. Bilderna kommunicerar det moderna i folkmusiken, själ, hjärta, blod och svett. Lösningen gjorde att man utan problem kan använda Tobo i dagligt tal och samtidigt göra kopplingen till institutet. Allt levererades som en bildbank och mycket enkla grafiska riktlinjer. Egentligen bara: Tobo med verksamheten i övre vänstra hörnet, en stor utfallande bild och ESI-logon i nedre högra hörnet. Enkelt och kan användas av vem som helst.

bottom of page