© 2019 by Håkan Sjöström AB. Proudly created with Wix.com

Jernhusen

Jernhusen äger och förvaltar alla järnvägsstationer i Sverige. De hade en större byrå som gjorde de övergripande kampanjerna. Jag ryckte in och gjorde många av de mindre uppdragen och de som inte passade att läggas på "stora fina byrån". Snabbare, smidigare och ofta bra mycket mer kostnadseffektivt.

 

Den stationsnära staden

En ambitiös trycksak som beskriver Jernhusens arbete inom stadsplanering.